• Materská škola Prievaly, 906 34 Prievaly 187
  • 034/6599137
  • ahoj@msprievaly.sk

Novinky