• Materská škola Prievaly, 906 34 Prievaly 187
  • 034/6599137
  • ahoj@msprievaly.sk

Novinky

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Pred nástupom dieťaťa do školského zariadenia (8.2.2021 ráno) je potrebné priniesť vyplnené tlačivo "čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti": https://www.minedu.sk/data/att/18665.docx Tlačivo "Informácie pre…

viac..